Per nå er du deleier av et energikraftverk du ikke benytter deg av. Dette kraftverket, heretter kalt solen, produserer 1500 ganger mer energi enn vi forbruker – bare i Norge. Solen som energikilde er konstant, og vil overta en stor del av dagens kraftproduksjon. Faktisk er nordiske land bedre egnet til denne energikilden enn våre naboer lenger sør. Solceller oppnår sin optimale virkningsgrad på rundt -5 grader, sol og vinter i Norge er med andre ord helt ypperlig for å omgjøre solenergi til gratis strøm.

  • Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep.
  • Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet.
  • Det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som nullenergihus og plussenergihus.
  • Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg – med svært rask byggetid.
  • Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering.
  • Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold de neste 20–30 årene etter installasjon.
  • Det skaper miljøengasjement blant folk og bedrifter.
  • Det frigjør elektrisitet som per i dag brukes i bygg, slik at denne energien i stedet kan brukes i industrien, i transportsektoren og kan erstatte fossil elektrisitet i andre land.

Vi tar hele prosessen for deg, eneste du som privat eller næringsdrivende må gjøre er å søke om støtte fra gjeldende støtteordninger.

Våre anlegg leveres selvsagt med app – løsning for kontinuerlig overvåkning av din strømproduksjon.

Gratis strøm

Miljøvennelig

30-års garanti

Installering inkludert